mikrotik ubiquiti cisco mimosa

با تشکــر از حسن انتخاب شما

شما میتوانید با وارد کردن شماره سریال دستگاه از اصالت گارانتی خود مطلع شوید

تا ما هستیم

کالای شبکه را با خـــیال راحت بخرید
گارانتی میکروسرویس
گارانتی میکروسرویس

گارانتـی اصـلی میکروسرویس

ORIGINAL GUARANTEE

MIKROSERVICE

رضایت مشتریان در بازارهای رقابتی به عنوان اصلی ترین عامل رشد و بقا محسـوب می شود . با توجه به تنوع محصولات موجود در بازار آنچه که باعـث تمــایز چشمـگیری مـیان محصـولات و حـتی فروشگـاه ها می شود خدمات پس ازفـروش آنهاسـت میزان کـیفیت هر گارانتی را تنها با یک جسـتجو و مـطالعه در نظـــر مشتریان می توان به دست آورد.

از آن جایـی که وجود گـارانتی غـیر معتبر بر روی محصولات می تـوانـد باعث ادامـه ضـرر خریـداران گـردد، لـازم اسـت که افراد با مراحـل و نـحوه تشــخیـص گارانتی اصل از تقلبی آشنا باشند یکی از روش های شناخت گارانتی اصل از تقلبی استفاده از سامانه ای است که جهت شناخت و استـفاده ی مشتریان گرامـی راه اندازی گردیده است.

با توجـه به این موضـوع که کـشور ما درتحـریم به سـر می برد و بخـش عمده کالا هـا به صـورت قـاچـاق و بـدون مـجـوز از نمایندگـی وارد بـازار مـی شـونـد بـه وفــور شــاهد ایـن موضـوع هسـتیم که شـرکت های بی نام و نشـان اقـدام به گـارانتـی محصـولات می نـمایند ،شــرکـت و فروشـگاه هایـی کـه تنـها رو کـاغـذ  گارانتی می کنند ، اما از انجام تعهدات خود شانه خالی می کنند.

اعتبار سنجی با توجه به عـقبه و ثبات گارانتی میکروسرویس گواه این موضوع است که میکـرو سرویس به خوبی از عهده جلب رضایت مشتریان وانـجام وظایف خود در قبال آنان بر آمده اسـت.

موضوع دیگر اشراف در مـباحث تخصصی است که ازاصـلی ترین پارامترهای انتخاب یـک گارانتـی خوب می باشد .سـابقه و اعـتبارما و همـچنین بهره مندی از تیم فنی مجرب ماید توانمندی ما در مباحث فنی است.

گارانتی میکروسرویس
mikroservice
mikroservice
گارانتی میکروسرویس
 
گارانتی میکروسرویس
میکروسرویس
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025